Omgeving | Natuur

 


Vanuit de achterkant van de accommodatie is er uitzicht op het Maasheggengebied, een eeuwenoud natuurgebied waar vroeger, nog voor de Romeinen, meidoornhagen door de boeren geplant werden om als erfafscheiding te dienen. De boeren hielden de struiken laag en vlochten de gesnoeide takken weer door de struiken, zodat een dichte haag ontstond van dode en levende takken. Het vee dat in de uiterwaarden graasde, kon zo binnen de percelen gehouden worden. Op veel plekken in Beugen en omgeving worden deze maasheggen nog onderhouden, zodat nog te zien is hoe het landschap er vroeger uitzag.

Door deze bijzondere begroeiing en de verhogingen in het landschap door rivierafzettingen van de Maas is een heel karakteristiek landschap ontstaan, waar zeer bijzondere planten te vinden zijn. In dit gebied komen veel dassen voor. Daarnaast tref je er ook veelvuldig de heggemus, de vink en de tjiftjaf aan.
www.maasheggen.nl

Even buiten het dorp, na ongeveer 1,5 km ligt het natuurgebied de Vilt. Het is een oude Maasmeander. Daar stroomde vroeger de Maas; het is moerasgebied. Iedere natuurliefhebber kan hier zijn hartje ophalen, want vele vogels weten hier hun plekje te vinden. Zowel in 2007 als in 2008 heeft een tweetal ooievaars het dorp verblijd met een jonge ooievaar. www.devilt.nl